Tips

Tips til planlegging av reklame.

Radioreklame

Budskap

Hva skal reklamen si noe om? Skal det være en generell reklame for bedriften, gjelder det en kampanje eller kanskje et arrangement?
Ha kun ett budskap i hver reklame. De som lytter til radio gjør gjerne noe annet samtidig, bilkjøring, på kjøkkenet, i garasjen osv. så det vil være enklere å oppfatte ett og ett budskap enn mange samtidig.

Reaksjon

Hvilken reaksjon skal reklamen gi? Skal lytteren oppfordres til å besøke bedriften eller en webside, eller kanskje komme til et arrangement?

Enkelt språk

Bruk gjerne korte setninger, og unngå veldig lange ord. De fleste radioreklamer er på 10 eller 30 sekunder, og noen ganger opp mot 60 sekunder. Lytteren må få mulighet til å oppfatte budskapet på kort tid.

Gjentakelse

Radioreklame har best effekt når den gjentas over tid. Tenk igjennom over hvor lang periode reklamen skal gå, og om det er noen spesielle dager som er foretrukket.