Bingo

Hver tirsdag er det bingo på Radio Øst

Programmet starter kl. 20.00 og varer til kl. 22.00.

Bonger for å spille bingo kjøper du hos Radiobingo.no.

Spillet

I hvert program spilles det 4 spill, hvor det er premier etter 1, 2 og 3 rekker. Dersom flere har bingo på samme rekke og tall, deles gevinsten.

Minste utbetaling er kr. 200,-.

Det spilles først om én rekke. Da må alle tallene på én vannrett rekke være fylt. For å oppnå to eller tre rekkers bingo må rekkene være innenfor samme felt på spillesiden.

Om bongen

Det kan være lurt å starte med å brette arket i to på langs, slik at kun den siden som spilles er synlig. Sidenummer er det samme som spillnummer.

Programlederen leser opp et tall om gangen. Sett ring rundt det leste tallet på alle felt på det aktuelle spillet. 

Alle tall fra 1 – 10 står i kolonnen helt til venstre, og slik fortsetter det med 20-30 i neste kolonne og tallene 30-40, slik at hver kolonne har sine bestemte tall. Det er for å slippe å lese gjennom alle ruter hver gang.

På luften

Nå:

Kontakt
0%