Hvordan takle sorg

Hvordan takler ulike mennesker sorg? Og kan sorg være farlig? Kan det bringe noe positivt med seg? Temaet i «Vår